ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA AND FACTORS RELATED TO HDL LEVELS IN FAMILY PRACTICE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 107-112

PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA AND FACTORS RELATED TO HDL LEVELS IN FAMILY PRACTICE

A.Ferit Erdoğan1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Total cholesterol, LDL, HDL, trigliceride, hyperlipidemia, NCEP ATP III, family practice.

Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hiperlipidemi Sıklığı ve HDL Düzeyi ile İlişkili Faktörler

A.Ferit Erdoğan1
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Total kolesterol, LDL, HDL, trigliserid, hiperlipidemi, NCEP ATP III, aile hekmliği.

A.Ferit Erdoğan. PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA AND FACTORS RELATED TO HDL LEVELS IN FAMILY PRACTICE. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(3): 107-112
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale