ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIMARY HEALTH CARE [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 131-134

TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIMARY HEALTH CARE

Serpil Aydın1, Yüksel Hatırlı2
1Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimligi Anabilim Dalı, Aile Hekimligi Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimligi Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Uzmanı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetici Yardımcısı

Keywords: Quality, total quality management, primary health care services

Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi.

Serpil Aydın1, Yüksel Hatırlı2
1Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimligi Anabilim Dalı, Aile Hekimligi Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimligi Anabilim Dalı, İşletme Yönetimi Uzmanı, Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetici Yardımcısı

Anahtar Kelimeler: kalite, toplam kalite yönetimi, birinci basamak sağlık hizmetleri

Serpil Aydın, Yüksel Hatırlı. TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIMARY HEALTH CARE. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(3): 131-134
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale