ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(1): 7-13

PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY

Esra Saatçi1, Ersin Akpınar1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: University students, SCL-90-R, psychiatric symptoms.

Çukurova Üniversitesi Öğrencilerinde Psikiyatrik Belirti Taraması

Esra Saatçi1, Ersin Akpınar1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Üniversite öğrencileri, SCL-90-R, psikiyatrik belirtiler

Esra Saatçi, Ersin Akpınar. PSYCHIATRIC SYMPTOMS OF STUDENTS IN ÇUKUROVA UNIVERSITY. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(1): 7-13
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale