ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Approach to the patient with tinnitus in primary care [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(1): 24-28 | DOI: 10.2399/tahd.11.024

Approach to the patient with tinnitus in primary care

Özlem Tanrıöver1, Müzeyyen Doğan2, Zehra Tezvaran3, Ayşenur Küçük Ceyhan4
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Uzman Eğitim Odyoloğu, İstanbul

Keywords: Tinnitus, primary care, assessment.

Birinci basamakta tinnitus ile başvuran hastaya yaklaşım

Özlem Tanrıöver1, Müzeyyen Doğan2, Zehra Tezvaran3, Ayşenur Küçük Ceyhan4
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, KBB Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
3Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr., İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı, Uzman Eğitim Odyoloğu, İstanbul

Anahtar Kelimeler: Tinnitus, birinci basamak, değerlendirme.

Özlem Tanrıöver, Müzeyyen Doğan, Zehra Tezvaran, Ayşenur Küçük Ceyhan. Approach to the patient with tinnitus in primary care. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(1): 24-28
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale