ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
SCREENING PRENATAL DOWN SYNDROME BY USING MATERNAL SERUM MARKERS [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(4): 213-215

SCREENING PRENATAL DOWN SYNDROME BY USING MATERNAL SERUM MARKERS

Serhat Dinlemez1, Nurettin Aka1, Sibel Aka2, E.Zeynep Tuzcular Vural3, Eşref Yazıcıoğlu4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başasistanı,Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Keywords: Down’s syndrome, alfa-fetoprotein, free-estriol, total human chorionic gonadotropin.

BAZI MATERNAL SERUM DEĞERLERİ KULLANILARAK PRENATAL DOWN SENDROMU TARAMASI

Serhat Dinlemez1, Nurettin Aka1, Sibel Aka2, E.Zeynep Tuzcular Vural3, Eşref Yazıcıoğlu4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Başasistanı,Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
3Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği şefi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Down sendromu, alfa-fetoprotein, serbest östriol, total-human koryonik gonadotropin

Serhat Dinlemez, Nurettin Aka, Sibel Aka, E.Zeynep Tuzcular Vural, Eşref Yazıcıoğlu. SCREENING PRENATAL DOWN SYNDROME BY USING MATERNAL SERUM MARKERS. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(4): 213-215
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale