ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Approach to eating disorders [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(1): 29-35 | DOI: 10.2399/tahd.11.029

Approach to eating disorders

Demet Güleç Öyekçin1, Erkan Melih Şahin2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Çanakkale

Keywords: Eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, family practice, primary health care.

Yeme bozukluklarına yaklaşım

Demet Güleç Öyekçin1, Erkan Melih Şahin2
1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Çanakkale
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., Çanakkale

Anahtar Kelimeler: Yeme bozukluğu, anoreksiya nervosa, bulimiya nervosa, aile hekimliği, birinci basamak sağlık bakımı.

Demet Güleç Öyekçin, Erkan Melih Şahin. Approach to eating disorders. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(1): 29-35
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale