ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 1 (2)
Cilt: 1  Sayı: 2 - 1997
1.
KLİNİKTE ANTİBİYOTİK KULLANIMI*
THE USE OF ANTIBIOTICS IN CLINICAL PRACTICE
Fehmi Tabak
Sayfalar 69 - 73
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
LAPAROSKOPİK İNGUİNAL FITIK CERRAHİSİ
LAPAROSCOPICAL INGUINAL HERNIA SURGERY
Metin Ertem, Nihat Yavuz, Ercan Tanyeli, Tania Marur
Sayfalar 74 - 77
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
FEBRİL KONVÜLZİYONLARDA KAN AMONYAK DÜZEYİ.
AMMONIA LEVELS IN FEBRIL CONVULSIONS
Sibel Aka, Ayça Vitrinel, Z. Esra Önal Sönmez, Nihal Karatoprak, Serpil Yavrucu
Sayfalar 78 - 82
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
YASAL GEBELİK TAHLİYESİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK KULLANIMI*
PROPHYLACTIC USE OF ANTIBIOTICS IN FIRST-TRIMESTER ABORTION
E. Zeynep Tuzcular Vural, Sevim Duman, Ülkü Taşkın, Eşref Yazıcıoğlu
Sayfalar 83 - 85
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
BURSA 1 NO’LU ANA-ÇOCUK SAĞLIĞI ve AİLE PLANLAMASI (AÇSAP) MERKEZİNE BAŞVURAN GEBELERDE HBV SEROPOZİTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI*
SCREENING FOR HEPATITIS B VIRUS (HBV) SEROPOSITIVITY AMONG PREGNANT WOMEN IN THE MATERNAL CHILD HEALTH AND FAMILY PLANNING (MCHFP) CENTER IN BURSA
Neşe Akın, Saniye Dilek, Nazan Bilgel
Sayfalar 86 - 89
Makale Özeti

6.
CERRAHİ YARA ENFEKSİYONLARININ PROFİLAKSİSİNDE TEMEL PRENSİPLER
BASIC PRINCIPLES IN THE PREVENTION OF SURGICAL WOUND INFECTIONS
E. Zeynep Tuzcular Vural, Ş. Sema Öztüzün Bıçaker
Sayfalar 90 - 93
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
GEBELERDE GRUP B STREPTOKOK İNFEKSİYONU
GROUP B STREPTOCOCCAL INFECTIONS IN PREGNANT WOMEN
Arzu Uzuner
Sayfalar 94 - 95
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
ÜRİNER SİSTEM ENFEKSİYONLARINDA ANTİMİKROBİYAL TEDAVİ İLKELERİ
THE PRINCIPLES IN THE TREATMENT OF URINER TRACT INFECTIONS
Bilali Gümüş, Mustafa Yeter, Talha Müezzinoğlu, Gökhan Temeltaş, Coşkun Büyüksu
Sayfalar 96 - 98
Makale Özeti |Tam Metin PDF

9.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri İçin Bir Öneri: MODÜLER SAĞLIK OCAĞI
A Proposal for Primary Level Health Care: MODULAR HEALTH CENTRE
Caner Fidaner
Sayfalar 99 - 104
Makale Özeti |Tam Metin PDF

10.
AİLE HEKİMLİĞİNE ZEMİN HAZIRLAYAN KOŞULLAR
CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY PRACTICE
Haluk Çağlayaner
Sayfalar 105 - 108
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale