ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 10 (2)
Cilt: 10  Sayı: 2 - 2006
1.
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Çocuklarda Pasif Sigara İçiciliğinin Solunum Sistemi Üzerine Etkileri
THE EFFECTS OF PASSIVE SMOKING ON THE RESPIRATORY SYSTEM OF CHILDREN WHO APPLIED TO A FAMILY PRACTICE OUTPATIENT CLINIC
İsmail Hamdi Kara, Karanfil Sıtmapınar
Sayfalar 55 - 59
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Cerrah ve Anestezistlerin Kendileri ve Hastaları İSpinal anesthesia, general anesthesia, regional anesthesia.çin Anestezi Tercihleri
ANESTHESIA CHOICES OF SURGEONS AND ANESTHESIOLOGISTS
Ali Aktekin, Mehlika Arzu Demirel Gandur, Günay Gürleyik, Abdullah Sağlam
Sayfalar 60 - 63
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Viral Hepatitin Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi
EPIDEMIOLOGY AND COST-ANALYSIS OF VIRAL HEPATITIS CASES
Selma Çivi, Kamile Marakoğlu, Mehmet Bitirge
Sayfalar 64 - 70
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin 112 Acil Uygulamaları İle İlgili Geri Bildirimleri.
FEEDBACK OF 112 EMERGENCY PRACTICES OF INTERN DOCTORS IN MERAM MEDICAL FACULTY OF SELÇUK UNIVERSITY, KONYA
Ruhuşen Kutlu, Selma Çivi
Sayfalar 71 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Nikotin Bağımlılığına Karşı Aşılama Yöntemi: Yeni Bir Umut mu?
VACCINATION METHOD AGAINST NICOTINE DEPENDENCE: IS IT A NEW HOPE?
Y. Hakan Doğan, Serdar Demirgören
Sayfalar 75 - 78
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Amerika Birleflik Devletleri’nde Aile Hekimliği
FAMILY PRACTICE IN THE UNITED STATES OF AMERICA
Esra Saatçi, Nafiz Bozdemir, Ersin Akpınar
Sayfalar 79 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale