ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 11 (2)
Cilt: 11  Sayı: 2 - 2007
1.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetinde Meme Hastalıklarına Yaklaşım “Bulgular ve Tanı Yöntemleri”
APPROACH TO COMMON BREAST DISEASES IN PRIMARY CARE “FINDINGS AND DIAGNOSTIC MODALITIES”
Bahadır M. Güllüoğlu
Sayfalar 53 - 64
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Asistan Doktorlarda Tükenme (Burnout) Sendromu
BURNOUT SYNDROME AMONG RESIDENTS
Reşat Dabak, Mustafa Özçınar, Mehmet Sargın, İsmet Tamer, Ekrem Orbay
Sayfalar 67 - 71
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Diyabet Açısından Bazı Risk Faktörleri: Marmara Adası Sağlık Taraması Sonuçları
RISK FACTORS FOR DIABETES MELLITUS: THE RESULTS OF HEALTH SCREENING IN MARMARA ISLAND
Nazmiye Çalışkan, Doğa Aslan, Hande Çelik Mehmetoğlu, Züleyha Alper, Yeşim Uncu
Sayfalar 75 - 79
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Adana İl Merkezi Lise Öğrencilerinde Hepatit B Virus Belirteçlerinin Prevalansı ve İlişkili Risk Faktörleri
SEROPOSITIVITY AND RISK FACTORS FOR HBV INFECTION AMONG HIGH-SCHOOL STUDENTS IN ADANA
Esra Saatçi, Çiğdem Gereklioğlu, Nafiz Bozdemir, Ersin Akpınar
Sayfalar 81 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Erkeklerde Osteoporoza Birinci Basamak Bakış
MALE OSTEOPOROSIS IN PRIMARY CARE
Çiğdem Gereklioğlu, Gürhan Poçan, İbrahim Başhan, Ersin Akpınar
Sayfalar 87 - 91
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Günümüzün Çocukluk ve Adolesan Çağı Epidemisi: Obezite
TODAY’S EPIDEMIC IN CHILDHOOD AND ADOLESCENCE: OBESITY
Güzel Dişcigil
Sayfalar 92 - 96
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale