ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 11 (3)
Cilt: 11  Sayı: 3 - 2007
1.
Sağlam Çocuk İzlemi
FOLLOW UP CARE IN CHILDHOOD
Ayça Vitrinel, Gülay Çiler Erdağ
Sayfalar 101 - 106
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hastalarda Hiperlipidemi Sıklığı ve HDL Düzeyi ile İlişkili Faktörler
PREVALANCE OF HYPERLIPIDEMIA AND FACTORS RELATED TO HDL LEVELS IN FAMILY PRACTICE
A.Ferit Erdoğan
Sayfalar 107 - 112
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Hemşire ve Yardımcı Sağlık Personelinde Hepatit B ve C Seroprevalansı
PREVALENCE OF HEPATITIS B AND C IN HEALTH CARE WORKERS
Özgür Erdem, Cemal Üstün, Mehmet Faruk Geyik, İsmail Hamdi Kara
Sayfalar 115 - 119
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Kronik Yaralarda Risk Faktörlerinin Ortadan Kaldırılması
ALLEVIATION OF RISK FACTORS IN CHRONIC WOUNDS
Ahmet Sönmez
Sayfalar 123 - 126
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Aile Yönelimli Birincil Bakım

Sayfa 127
Makale Özeti

6.
Türkiye’de Birinci Basamak Sağlık Kuruluşlarının Adlandırılması
NOMENCLATURE FOR PRIMARY CARE HEALTH UNITS IN TURKEY
Haluk Çağlayaner, Esra Saatçi
Sayfalar 129 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Basamaklandırılmış Sağlık Hizmeti Sunumu ve Birinci Basamak
STEPPED HEALTH SERVICE DELIVERY AND PRIMARY HEALTH CARE
Okay Başak
Sayfalar 135 - 139
Makale Özeti |Tam Metin PDF

8.
Aile Hekimliği Uygulamalarında Gelişimsel Kalça Displazisi Tanısının Önemi: Olgu Sunumu
THE IMPORTANCE OF DIAGNOSING DEVELOPMENTAL DYSPLASIA OF THE HIP IN FAMILY MEDICINE: A CASE REPORT
Ruhuşen Kutlu, Selma Çivi
Sayfalar 140 - 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale