ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 11 (4)
Cilt: 11  Sayı: 4 - 2007
1.
Aşı Uygulama İlkeleri
PRINCIPLES OF IMMUNIZATION
Ayça Vitrinel, Gülay Çiler Erdağ
Sayfalar 149 - 153
Tıp alanındaki tüm ilerlemelere rağmen, enfeksiyon hastalıkları, dünyadaki önemlerini korumaktadır. Bu hastalıklarla savaşta, en etkili, güvenli ve ekonomik yol, hastalıkların kontrol altına alınmasını sağlayan aşılardır. Çok sayıda aşının kullanıma girmesine rağmen; ülkelerin sosyo-ekonomik koşulları, belirli enfeksiyon hastalıklarının sıklığı, ülkelerin kendi aşı takvimlerini oluşturmalarına neden olmaktadır. Bu yazıda aşılama ilkeleri yalın bir şekilde açıklanmaya çalışılmış; birinci basamakta hizmet veren aile hekimleri ile, esas görevlerinin koruyucu hekimlik olduğunu hiç bir zaman unutmamaları gereken çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları için yol gösterici olması amaçlanmıştır.
Despite all improvements in medicine, infectious diseases have always been one of the major health problems in the world. The control of infectious diseases by vaccines is the most effective, safe and cost-effective means of coping with these diseases. Although there are lots of vaccines in use, social and economic conditions and status of the countries and the incidence of certain infectious diseases lead countries to establish their own vaccine schedules. This article, aimes to explain the basic principles of immunization for family medicine specialists, general practitioners and pediatricians, whose first duty is to give preventive care services.

2.
Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve C-Reaktif Protein: Hâlâ Değerli mi?
ERYTHROCYTE SEDIMENTATION RATE AND C-REACTIVE PROTEIN: ARE THEY STILL WORTHWHILE?
Uygur Aysalar, Sunay Sandıkçı, Ersin Akpınar, Esra Saatçi
Sayfalar 154 - 162
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
GATA Meme Hastalıkları Polikliniği’ne Başvuran Hastalarda Meme Kanseri Risk Faktörlerinin Araştırılması*
NVESTIGATION OF BREAST CANCER RISK FACTORS AMONG PATIENTS WHO VISITED THE BREAST DISEASES OUTPATIENT CLINIC OF GATA
Levent Özdemir, Ömer Faruk Tekbaş, Muhammed Erdal, Müjdat Balkan, Ercan Göçgeldi, Kenan Sağlam
Sayfalar 163 - 167
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Hippokrates Programı: Avrupa’da Alan Uygulaması Deneyimi

Sayfalar 170 - 171
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Akut Viral Hepatit A
ACUTE VIRAL HEPATITIS A
İsmail Hamdi Kara
Sayfalar 177 - 184
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale