ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 12 (1)
Cilt: 12  Sayı: 1 - 2008
STE
1.
Meme hastalıklarına yaklaşım: “Meme kanseri için risk değerlendirmesi ve tarama stratejileri”
Approach to common breast diseases: risk evaluation and screening strategies for breast cancer
Bahadır M. Güllüoğlu
doi: 10.2399/tahd.08.009  Sayfalar 9 - 17
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Bir lojman bölgesinde yaşayan kadınların sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının incelenmesi
Exploring women's health promoting life-style profiles in a residential zone
Tülay Kaya, Aslı Gürbıyık, Selim Kılıç
doi: 10.2399/tahd.08.018  Sayfalar 18 - 24
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Solunum yolu enfeksiyonları: Antibiyotik kullanım oranı ve tedavi maliyeti
Respiratory tract infections: antibiotic usage rates and cost of treatment
Emine Tosun, Oya Topaloğlu, Aynur Yalçın
doi: 10.2399/tahd.08.025  Sayfalar 25 - 30
Makale Özeti

DERLEME
4.
Bedensel belirtilerin klinik değerlendiriminde önemli bir ayrıntı: Psikobiyolojik ve psikososyal faktörler
An important detail at clinical reasoning of somatic symptoms: psychobiologic and psychosocial factors
Didem Salt Peker
doi: 10.2399/tahd.08.031  Sayfalar 31 - 38
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Akut viral hepatit B
Acute viral hepatitis B
İsmail Hamdi Kara
doi: 10.2399/tahd.08.039  Sayfalar 39 - 43
Makale Özeti |Tam Metin PDF

TIP TARIHI
6.
Ülkemizde tıp eğitiminin başlangıcı, gelişimi ve 14 Mart Tıp Bayramı’nın anlamı
Development of medical education and celebration of Medicine Day in Turkey
Ayten Altıntaş
doi: 10.2399/tahd.08.044  Sayfalar 44 - 53
Makale Özeti |Tam Metin PDF

EDITÖRE MEKTUP
7.
Kanıttan yaşama, araştırmadan uygulamaya kanıta dayalı tıp

doi: 10.2399/tahd.08.054  Sayfa 54
Makale Özeti

AILE HEKIMININ KITAPLIĞI
8.
Avrupa’da ve Türkiye’de sağlık politikaları

Sayfa 55
Makale Özeti

LookUs & Online Makale