ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 12 (2)
Cilt: 12  Sayı: 2 - 2008
STE
1.
Obstrüktif uyku apnesi sendromu
Obstructive sleep apnea syndrome
Feyzi Elez, Mehmet Ömür
doi: 10.2399/tahd.08.065  Sayfalar 65 - 69
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Aydın ilindeki ilkokul çocuklarında hipertansiyon prevalansı ve ilişkili faktörler
Prevalence of hypertension and related factors in primary school students in Aydın
Güzel Dişcigil, Ayvaz Aydoğdu, Okay Başak, Ayfer Gemalmaz, F.Serdar Gürel
doi: 10.2399/tahd.08.070  Sayfalar 70 - 74
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Üniversite çalışanları ve yakınlarında aşırı antibiyotik kullanımı
Outpatient antibiotic overuse of the university staff and their families
Cahit Özer, Yusuf Önlen, Burçin Özer, Sabahattin Ocak, Tacettin İnandı
doi: 10.2399/tahd.08.075  Sayfalar 75 - 80
Makale Özeti |Tam Metin PDF

DERLEME
4.
Zehirlenme olgularına acil yaklaşım
Emergency management of intoxication cases
Zeynep Kekeç
doi: 10.2399/tahd.08.081  Sayfalar 81 - 88
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Akut viral hepatit C
Acute viral hepatitis C
İsmail Hamdi Kara
doi: 10.2399/tahd.08.089  Sayfalar 89 - 94
Makale Özeti |Tam Metin PDF

TIP TARIHI
6.
Bir mesleğin gelişimi: Genel tababet - uzmanlık - aile hekimliği
Development of a profession: general practice - specialization - family practice
Haluk Çağlayaner, Esra Saatçi
doi: 10.2399/tahd.08.095  Sayfalar 95 - 103
Makale Özeti |Tam Metin PDF

OLGU SUNUMU
7.
İntihar amaçlı karbamazepin entoksikasyonu: Olgu sunumu
Carbamazepine intoxication as a suicidal attempt: a case report
Özge Onur, Özlem Güneysel, Mustafa Erdede, Arzu Denizbaşı
doi: 10.2399/tahd.08.104  Sayfalar 104 - 106
Makale Özeti |Tam Metin PDF

TIP SANATI
8.
Medikal ve cerrahi uygulamalarla ilgili pratik bilgiler: Omuz artroplastisi
Practical information on medical and surgical procedures: shoulder arthroplasty
Hakan Gürbüz
doi: 10.2399/tahd.08.108  Sayfalar 108 - 109
Makale Özeti |Tam Metin PDF

AILE HEKIMININ KITAPLIĞI
9.
Sağlık ekonomisi ve sağlık yönetimi

Sayfa 110
Makale Özeti

10.
Kürtaj

Sayfa 111
Makale Özeti

LookUs & Online Makale