ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 15 (3)
Cilt: 15  Sayı: 3 - 2011
DERLEME
1.
İntrauterin büyüme: Prenatal ve postnatal değerlendirilmesi
Intrauterine growth: prenatal and postnatal evaluation
Selim Kurtoğlu, Mustafa Ali Akın, Dilek Sarıcı
doi: 10.2399/tahd.11.091  Sayfalar 91 - 100
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Büyüme gelişme izleminde kullanılan antropometrik ölçüm yöntemleri: Büyüme takibinin metodolojisi
The anthropometric measuring methods for monitoring growth and development: the methodology of growth follow-up
M.Mümtaz Mazıcıoğlu
doi: 10.2399/tahd.11.101  Sayfalar 101 - 108
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Postnatal büyümenin izlenmesi
Screening postnatal growth
Leyla Akın
doi: 10.2399/tahd.11.109  Sayfalar 109 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
0-18 yaş çocuk ve adolesanlarda büyüme eğrileri
Growth charts for 0-18 year old children and adolescents
Ahmet Öztürk, Arda Borlu, Betül Çiçek, Canan Altunay, Demet Ünalan, Duygu Horoz, Elçin Balcı, Hasan Basri Üstünbaş, Meral Bayat, M.Mümtaz Mazıcıoğlu, Nihal Hatipoğlu, Selim Kurtoğlu, Servet Kesim, Vesile Şenol
doi: 10.2399/tahd.11.112  Sayfalar 112 - 129
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Serpilme yetersizliği
Failure to thrive
Meda Kondolot
doi: 10.2399/tahd.11.130  Sayfalar 130 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Anne sütünün çocuk büyüme ve gelişmesine etkisi
Effect of breast feeding on child growth and development
Elçin Balcı
doi: 10.2399/tahd.11.135  Sayfalar 135 - 138
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Çocukluk dönemi şişmanlığında sağlıklı beslenme ve yaşam biçimi önerileri
Suggestions for healthy eating habits and life style changes for the childhood obesity
Betül Çiçek
doi: 10.2399/tahd.11.139  Sayfalar 139 - 142
Makale Özeti |Tam Metin PDF

TIP TARIHI
8.
İbn Sina’da çocuk bakımı
Child care in Avicenna
Esin Kahya
doi: 10.2399/tahd.11.143  Sayfalar 143 - 145
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale