ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 22 (2)
Cilt: 22  Sayı: 2 - 2018
KLINIK MAKALE
1.
17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’ne doğru
Towards the 17th National Family Medicine Congress
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.18.00249  Sayfa 49
Makale Özeti

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Evde bakım alanlarda düşme riskinin değerlendirilmesi
Falling risk assesment in home care patients
Mahcube Çubukçu
doi: 10.15511/tahd.18.00250  Sayfalar 50 - 57

3.
Poliklinik başvurularında obezite ve depresyon ilişkisinin incelenmesi
Research the relationship between obesity and depression ın outpatient clinics
Hülya Çakmur, Ümit Baran Güneş
doi: 10.15511/tahd.18.00258  Sayfalar 58 - 65

4.
Göğüs hastalıkları polikliniğine başvuran hastaların inhaler kullanım becerilerinin araştırılması
Inhaler device usage skills in patients at pulmonology clinics
Şeyma Başlılar, Bengü Şaylan, Gülay Oludağ, Nesrin Sarıman
doi: 10.15511/tahd.18.00266  Sayfalar 66 - 77

5.
Birinci basamakta hasta memnuniyeti ve hekim iş doyumu ile ilişkisi
Patient satisfaction in primary care and the relationship with physicians’ job satisfaction
Sezgin Turgu, Serdar Öztora, Ayşe Çaylan, Hamdi Nezih Dağdeviren
doi: 10.15511/tahd.18.00278  Sayfalar 78 - 91

6.
Devlet hastanesi çalışanlarının sigara kullanma alışkanlıklarına bakış
An overview of smoking habits of state hospital staff workers
Fatih Üzer
doi: 10.15511/tahd.18.00292  Sayfalar 92 - 99

LookUs & Online Makale