ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 24 (1)
Cilt: 24  Sayı: 1 - 2020
KLINIK MAKALE
1.
Dergimizin yeni sayısı ve COVID-19 pandemisi
New issue of our journal and COVID-19 pandemic
Esra Saatçı
doi: 10.15511/tahd.20.00101  Sayfalar 1 - 2
Makale Özeti |Tam Metin PDF

ORIJINAL ARAŞTIRMA
2.
Evde sağlık hizmeti alan trakeotomili ve mekanik ventilatöre bağımlı çocukların değerlendirilmesi
Evaluation of home health service care children with tracheotomy and mechanical ventilator
Dursun Mehmet Mehel, Mehmet Çelebi, Doğukan Özdemir, Gökhan Akgül, Erdinç Yavuz
doi: 10.15511/tahd.20.00103  Sayfalar 3 - 11

3.
İnternet kafelerdeki sık zaman geçiren gençlerde internet bağımlılığı, dikkat eksikliği ve dürtüsellik
Internet addiction, attention deficit and impulsivity among young people in internet cafes
Müberra Kulu, Filiz Özsoy
doi: 10.15511/tahd.20.00112  Sayfalar 12 - 22

4.
Yarı kırsal bölgede annelerin gebelik ve doğum sonrası sigara içme davranışı
Smoking behaviors of mothers during pregnancy and postpartum in a semirural area
Ahmet Ergin, Ramazan Reha Erken, Ayşen Til, Havva Kasal
doi: 10.15511/tahd.20.00123  Sayfalar 23 - 31

5.
18 yaş ve üzeri kadınlarda meme kanseri risk düzeyinin belirlenmesi
Determination of breast cancer risk level in women 18 years of age or older
Elif Serap Esen, Beray Gelmez Taş, Güzin Zeren Öztürk, Dilek Toprak
doi: 10.15511/tahd.20.00132  Sayfalar 32 - 40

6.
Sağlık çalışanlarında psikolojik iyi oluş düzeyi ile sanal ortamda yalnızlık düzeyi arasındaki ilişki*
The relationship between psychological well-being level and virtual environment loneliness level in health workers
Nazlı Şensoy, Pınar Kurttaş Çolak, Nurhan Doğan
doi: 10.15511/tahd.20.00141  Sayfalar 41 - 50

OLGU SUNUMU
7.
Benign pigmente bir lezyon: Siyah kıllı dil olgusu
A benign pigmented lesion: A case of black hairy tongue
Merve Yüzbaşıoğlu, Gizem Karagözlü
doi: 10.15511/tahd.20.00151  Sayfalar 51 - 55

LookUs & Online Makale