ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 6 (2)
Cilt: 6  Sayı: 2 - 2002
1.
Tip 2 Diyabette İnsülin Tedavisinin Etkinliğini Belirleyen Faktörler*
PREDICTIVE FACTORS FOR SUCCESSFUL INSULIN THERAPY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES
Zehra Özlem Selimoğlu, Ahmet Muhtar Şengül, Sema Uçak, Güler Türkeş, Yüksel Altuntaş
Sayfalar 53 - 57
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Akut Miyokard Enfarktüsünde Hastane İçi Komplikasyonları*
INPATIENT COMPLICATIONS OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION*
Füsun Yarış, Mustafa Dikici, Ömer Şenkal
Sayfalar 58 - 62
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Mesane Kanserinde Etiyolojik Faktörler*
ETIOLOGIC FACTORS IN URINARY BLADDER CANCER
Füsun Yarış, H. Hilmi Sabuncu
Sayfalar 63 - 68
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Akut Miyokard Enfarktüsü Sonrası Depresyon ve Anksiyete Sıklığı*
FREQUENCY OF DEPRESSION AND ANXIETY AFTER MYOCARDIAL INFARCTION
Nurettin Güneş, Meltem Efe Sevim, Salih Yaşar Özden
Sayfalar 69 - 72
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Toplum Sağlığı Yönünden Kurşun Zehirlenmesi
LEAD INTOXICATION FROM THE POINT OF PUBLIC HEALTH VIEW
İsmail Hamdi Kara
Sayfalar 78 - 83
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Aile Hekiminin Ofisinde Ultrasonografinin Yeri*
ULTRASONOGRAPHY IN THE FAMILY PHYSICIAN’S OFFICE
Işık Gönenç, E.Zeynep Tuzcular Vural
Sayfalar 84 - 86
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Yenidoğanda Kasabach-Merritt Sendromu*
KASABACH-MERRITT SYNDROME IN A NEONATE
Selçuk Mıstık, Gülşen Sönmezışık, Nihal Demirel, Abdurrahman Kara, İ. Lale Atahan, Sezen Sarıbaş
Sayfalar 87 - 89
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale