ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 7 (3)
Cilt: 7  Sayı: 3 - 2003
1.
Edirne Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Hipertansiyon Hastalarının Sınıflandırılması ve Koroner Risk Faktörlerinin Değerlendirilmesi
EVALUATION OF THE CLASSIFICATION OF HYPERTENSION ANF CORONER RISK FACTORS OF THE PATIENTS ADMITTED TO EDİRNE FAMILY PRACTICE CENTER
B.Murat Yalçın, E.Melih Şahin, Cahit Özer, Özlem Ö. Şahin, Leyla Öner, H.Nezih Dağdeviren, Zekeriya Aktürk
Sayfalar 105 - 111
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
Bursa Hava Ulaştırma Okulu Erbaş ve Erlerine Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Etkinliğinin Araştırılması.
EVALUATION OF EFFECTIVENESS OF FAMILY PLANNING EDUCATION IN BURSA MILITARY AIR TRANSPORTATION SCHOOL
Yeşim Uncu, Ganime Sadıkoğlu, Hakan Özdemir
Sayfalar 112 - 116
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Değirmendere Aile Hekimliği Polikliniğine Başvuran Erişkin Hastalarda Obezite Sıklığı ve Eşlik Eden Hastalıklarla İlişkisi: Bir Olgu Kontrol Çalışması.
PREVALENCE OF OBESITY AND ITS ASSOCIATION WITH COMORBIDITIES IN ADULT PATIENTS ATTENDING DE/‹RMENDERE FAMILY PRACTICE UNIT: A CASE-CONTROL STUDY
Nihal Aladağ, Özlem Ciğerli, Pınar Topsever, T.Müge Filiz, Ruşen Topallı, Süleyman Görpelioğlu
Sayfalar 117 - 121
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Sürekli Bakım: Aile Hekimliği Uygulamasında Ne Yapıyoruz, Neler Yapmalıyız?
CONTINUITY OF CARE: THE CASE IN FAMILY PRACTICE IN TURKEY
Okay Başak
Sayfalar 122 - 130
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Toplam Kalite Yönetimi.
TOTAL QUALITY MANAGEMENT IN PRIMARY HEALTH CARE
Serpil Aydın, Yüksel Hatırlı
Sayfalar 131 - 134
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Olgu: Kontrolsüz Yüksek Dozlu Oral Kontraseptif Kullanımı.
CASE REPORT: HIGH DOSE ORAL CONTRACEPTIVE PILL USAGE WITHOUT MEDICAL GUIDANCE
Işık Gönenç, Zeynep Tuzcular Vural
Sayfalar 135 - 137
Makale Özeti |Tam Metin PDF

LookUs & Online Makale