ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
TÜRKİYE AİLE HEKİMLİĞİ DERGİSİ - Türk Aile Hek Derg: 7 (4)
Cilt: 7  Sayı: 4 - 2003
1.
Türkiye’deki Aile Hekimlerinin Durumu: Kesitsel Bir Çalışma
STATUS OF TURKISH FAMILY PHYSICIANS: A CROSS-SECTIONAL STUDY
Ruşen Topallı
Sayfalar 153 - 158
Makale Özeti |Tam Metin PDF

2.
YAŞLILARDA ESER ELEMENTLER VE AİLE HEKİMLİĞİ AÇISINDAN KLİNİK ÖNEMİ
Trace Elements in Elderly Individuals and Their Clinical Significance in General Practice
Vanja St. Todorova, Valentina Madjova, Pavlina IL. Tchankova
Sayfalar 159 - 164
Makale Özeti |Tam Metin PDF

3.
Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Polikliniklerinin Sağlık Hizmeti Sunumundaki Yeri: Değirmendere Deneyimi
THE ROLE OF MEDICAL SCHOOL FAMILY PRACTICE UNITS IN HEALTH CARE DELIVERY: EXPERIENCE IN DEĞİRMENDERE
Ruşen Topallı, Nihal Aladağ, Tuncay Müge Filiz, Pınar Topsever, Özlem Ciğerli, Süleyman Görpelioğlu
Sayfalar 165 - 170
Makale Özeti |Tam Metin PDF

4.
Aile Hekimliğinde Oral Ülserlere Yaklaşım
APPROACHMENT TO ORAL ULCERS IN FAMILY MEDICINE
Mehmet Yıldırım, Serpil Aydın
Sayfalar 171 - 176
Makale Özeti |Tam Metin PDF

5.
Modern Tıbbın Yeniden Keşfettiği Bir Alternatif Tedavi Metodu: Hirudoterapi
AN ALTERNATIVE TREATMENT METHOD REDISCOVERED BY MODERN MEDICINE: HIRUDOTERAPY
Mübin Hoşnuter, Nejat Demircan, Murat Ünalacak, Eksal Kargı, Erol Aktunç, Orhan Babucçu
Sayfalar 177 - 179
Makale Özeti |Tam Metin PDF

6.
Olgu: DMPA ile Gebelik - Yöntem Başarısızlığı mı?*
CASE REPORT: DMPA AND PREGNANCY - A METHOD FAILURE?
Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç
Sayfalar 180 - 182
Makale Özeti |Tam Metin PDF

7.
Ertuğrulgazi Aile Hekimliği Merkezi Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme Programı Çalışmaları

Sayfa 183
Makale Özeti

LookUs & Online Makale