ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Diyet ve Egzersizin Kalp-Damar Hastalıklarından Koruyucu Etkileri İle İlgili Kanıta Dayalı Bilgiler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 84-88

Diyet ve Egzersizin Kalp-Damar Hastalıklarından Koruyucu Etkileri İle İlgili Kanıta Dayalı Bilgiler

Serap Çifçili1, Pemra Cöbek Ünalan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter hastalıklarından korunma, kalp koruma diyeti, fizik egzersiz, antioksidanlar

CURRENT EVIDENCE ABOUT PROTECTIVE EFFECTS OF DIET AND EXERCISE AGAINST CORONARY HEART DISEASE

Serap Çifçili1, Pemra Cöbek Ünalan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Coronary artery disease prevention, healthy heart diet, physical exercise, antioxidants

Serap Çifçili, Pemra Cöbek Ünalan. CURRENT EVIDENCE ABOUT PROTECTIVE EFFECTS OF DIET AND EXERCISE AGAINST CORONARY HEART DISEASE. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 84-88
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale