ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile Hekimliğinde Oral Ülserlere Yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 171-176

Aile Hekimliğinde Oral Ülserlere Yaklaşım

Mehmet Yıldırım1, Serpil Aydın2
1Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Oral ülser, birinci basamak, dermatozlar

APPROACHMENT TO ORAL ULCERS IN FAMILY MEDICINE

Mehmet Yıldırım1, Serpil Aydın2
1Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Oral ulcer, primary care, dermatoses

Mehmet Yıldırım, Serpil Aydın. APPROACHMENT TO ORAL ULCERS IN FAMILY MEDICINE. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(4): 171-176
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale