ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Alzheimer Hastasıyla Yaşamak [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(4): 167-173

Alzheimer Hastasıyla Yaşamak

Esra Yalçın1, B. Murat Yalçın2, F. Mustafa Dikici2, E. Melih Şahin3
1SSK Samsun Bölge Hastanesi Nöroloji Bölümü, Uzm. Dr., Nöroloji Uzmanı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Aile Hekimi
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Aile Hekimi

Anahtar Kelimeler: Alzheimer, evde bakım, eğitim, yaşam kalitesi, bakıcılar

LIVING WITH AN ALZHEIMER’S PATIENT

Esra Yalçın1, B. Murat Yalçın2, F. Mustafa Dikici2, E. Melih Şahin3
1SSK Samsun Bölge Hastanesi Nöroloji Bölümü, Uzm. Dr., Nöroloji Uzmanı
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Aile Hekimi
3Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yrd. Doç. Dr., Aile Hekimi

Keywords: Alzheimer, home care, education, quality of life, caregivers

Esra Yalçın, B. Murat Yalçın, F. Mustafa Dikici, E. Melih Şahin. LIVING WITH AN ALZHEIMER’S PATIENT. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(4): 167-173
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale