ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 12-17

Koroner Kalp Hastalığı Risk Faktörleri*

Füsun Yarış1, Rahime Özgür2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği Şef Yardımcısı, İç Hastalıkları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Koroner kalp hastalığı, risk faktörleri, koruma

RISK FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE

Füsun Yarış1, Rahime Özgür2
1Taksim Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Taksim Hastanesi, 1. Dahiliye Kliniği Şef Yardımcısı, İç Hastalıkları Uzmanı

Keywords: Coronary heart disease, risk factors, preventio

Füsun Yarış, Rahime Özgür. RISK FACTORS OF CORONARY HEART DISEASE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(1): 12-17
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale