ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlar›nda Antibiyotik Kullanımı Gerekli Mi? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 23-27

Çocukluk Çağı Akut Solunum Yolu Enfeksiyonlar›nda Antibiyotik Kullanımı Gerekli Mi?

Cahit Özer1, E. Melih Şahin2, Nezih Dağdeviren2, Özlem Öztürk Şahin3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Edirne Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Akut solunum yolu enfeksiyonları, antibiyotik, birinci basamak bakımı, aile hekimliği

IS IT NECESSARY TO USE ANTIBIOTICS FOR ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN? A PROSPECTIVE STUDY

Cahit Özer1, E. Melih Şahin2, Nezih Dağdeviren2, Özlem Öztürk Şahin3
1Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.
3Edirne Devlet Hastanesi, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Acute respiratory infections, antibiotics, primary care, family practice

Cahit Özer, E. Melih Şahin, Nezih Dağdeviren, Özlem Öztürk Şahin. IS IT NECESSARY TO USE ANTIBIOTICS FOR ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS IN CHILDREN? A PROSPECTIVE STUDY. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(1): 23-27
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale