ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİNDE DEPRESYON TANISI VE AYIRICI TANISI [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 5-11

KONSÜLTASYON-LİYEZON PSİKİYATRİSİNDE DEPRESYON TANISI VE AYIRICI TANISI

Kemal Arıkan1, Gülşen Aydoğan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Prof. Dr.
2istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Asistanı

Anahtar Kelimeler: Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi, depresyon, demoralizasyon

DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSİS IN CONSULTATIONAL LIASON PSYCHIATRY

Kemal Arıkan1, Gülşen Aydoğan2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Konsültasyon-Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı, Psikiyatri Uzmanı, Prof. Dr.
2istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Psikiyatri Asistanı

Keywords: Consultational-liason psychiatry, depression, feeling down

Kemal Arıkan, Gülşen Aydoğan. DIAGNOSIS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSİS IN CONSULTATIONAL LIASON PSYCHIATRY. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 5-11
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale