ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
SAĞLIK HİZMETLERİNDE SUNUM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 39-43

SAĞLIK HİZMETLERİNDE SUNUM KALİTESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Selda Hızel1, Gülsen Ceyhun2
1Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Kalite güvencesi, birinci basamak sağlık hizmetleri, kişiler arası ilişkiler

FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES

Selda Hızel1, Gülsen Ceyhun2
1Ankara Üniversitesi Dikimevi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Öğretim Görevlisi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Quality assurance, primary health care services, inter-personal relations

Selda Hızel, Gülsen Ceyhun. FACTORS INFLUENCING THE QUALITY OF HEALTH SERVICES. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 39-43
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale