ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ-I:VÜCUTTAKİ ANTİOKSİDAN SİSTEMLER [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(1): 5-11

SERBEST OKSİJEN RADİKALLERİ-I:VÜCUTTAKİ ANTİOKSİDAN SİSTEMLER

S.Vildan Şenses1, Sibel Özyazgan2, A.Gökhan Akkan3
1İstanbul Üniversistesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Araştırma Görevlisi,Dr.
2İstanbul Üniversistesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Ecz.Dr.
3İstanbul Üniversistesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Prof.Dr.

Anahtar Kelimeler: Serbest oksjen radikalleri,oksidatif stres,antioksidanlar.

FREE OXYGEN RADİCALS-I:ANTIOXIDANT SYSTEMS OF THE BODY

S.Vildan Şenses1, Sibel Özyazgan2, A.Gökhan Akkan3
1İstanbul Üniversistesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Araştırma Görevlisi,Dr.
2İstanbul Üniversistesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Ecz.Dr.
3İstanbul Üniversistesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı,Prof.Dr.

Keywords: Free oxygen radicals,oxidative stres,antioxidants.

S.Vildan Şenses, Sibel Özyazgan, A.Gökhan Akkan. FREE OXYGEN RADİCALS-I:ANTIOXIDANT SYSTEMS OF THE BODY. Türk Aile Hek Derg. 1999; 3(1): 5-11
LookUs & Online Makale