ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Gebelik Tanısı Alma Zamanı ve İlişkili Faktörler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 156-159

Gebelik Tanısı Alma Zamanı ve İlişkili Faktörler

Arzu Uzuner1, Alin Başgül2, Sibel Kalaça3, Zehra N. Kavak4, Alper Tural5, Şule Oktay6, Şule Oktay7, Ahmet Akıcı8
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Uz. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç.Dr
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Prof. Dr.
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.
7Kappa-Eğitim Danışmanlık Araştırma Ltd. Şti, İstanbul.
8Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, tanı, eğitim.

FIRST RECOGNITION TIME OF PREGNANCY AND RELATED FACTORS

Arzu Uzuner1, Alin Başgül2, Sibel Kalaça3, Zehra N. Kavak4, Alper Tural5, Şule Oktay6, Şule Oktay7, Ahmet Akıcı8
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Uz. Dr.
3Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç.Dr
4Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Prof. Dr.
5Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Araştırma Görevlisi
6Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Prof. Dr.
7Kappa-Eğitim Danışmanlık Araştırma Ltd. Şti, İstanbul.
8Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr.

Keywords: Pregnancy, diagnosis, education.

Arzu Uzuner, Alin Başgül, Sibel Kalaça, Zehra N. Kavak, Alper Tural, Şule Oktay, Şule Oktay, Ahmet Akıcı. FIRST RECOGNITION TIME OF PREGNANCY AND RELATED FACTORS. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(4): 156-159
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale