ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yükseklik ve Akut Dağ Hastalığı [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 127-131

Yükseklik ve Akut Dağ Hastalığı

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi.

Anahtar Kelimeler: Yükseklik, akut dağ hastalığı, hipoksi

ALTITUDE AND ACUTE MOUNTAIN DISEASE

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Öğretim Görevlisi.

Keywords: Altitude, acute mountain sickness, hypoxia

M. Mümtaz Mazıcıoğlu. ALTITUDE AND ACUTE MOUNTAIN DISEASE. Türk Aile Hek Derg. 2002; 6(3): 127-131
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale