ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
HASTANELERDE NEDEN REFAKATÇİ KALIYORLAR? [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 18-21

HASTANELERDE NEDEN REFAKATÇİ KALIYORLAR?

Dilek Güldal1, Semih Şemin2, Betül Öner3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sürekli İyileştirme Programı Başkanı, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr.
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sürekli İyileştirme Programı Koordinasyon Kurulu Üyesi, Sağlık Teknisyeni.

Anahtar Kelimeler: Refakatçi, hastane, yatan hasta

WHY DO CAREGIVERS STAY IN HOSPITAL?

Dilek Güldal1, Semih Şemin2, Betül Öner3
1Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sürekli İyileştirme Programı Başkanı, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Dokuz Eylül Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı, Doç. Dr.
3Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Sürekli İyileştirme Programı Koordinasyon Kurulu Üyesi, Sağlık Teknisyeni.

Keywords: Caregivers, hospital, inpatient

Dilek Güldal, Semih Şemin, Betül Öner. WHY DO CAREGIVERS STAY IN HOSPITAL?. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 18-21
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale