ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Aile hekimliği dergileri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(1): 1-2 | DOI: 10.15511/tahd.15.21601

Aile hekimliği dergileri

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Family medicine journals

Okay Başak1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü; Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Aydın


Okay Başak. Family medicine journals. Türk Aile Hek Derg. 2016; 20(1): 1-2
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale