ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
RİA kullanan kadınlarda RİA’nın Actinomyces türleri ve diğer bakterilerle kolonizasyonu. [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 59-63 | DOI: 10.2399/tahd.11.59

RİA kullanan kadınlarda RİA’nın Actinomyces türleri ve diğer bakterilerle kolonizasyonu.

Özlem Tanrıöver1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Işık Gönenç3, Zehra Tezvaran4, Gülboy Dönmezdemir5
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul
3Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
5Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul


Actinomyces and bacterial colonization in women using IUDs

Özlem Tanrıöver1, E.Zeynep Tuzcular Vural2, Işık Gönenç3, Zehra Tezvaran4, Gülboy Dönmezdemir5
1Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., İstanbul
2Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr., İstanbul
3Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Planlaması Ünitesi, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
4Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, İstanbul
5Haydarpasa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, İstanbul


Özlem Tanrıöver, E.Zeynep Tuzcular Vural, Işık Gönenç, Zehra Tezvaran, Gülboy Dönmezdemir. Actinomyces and bacterial colonization in women using IUDs. Türk Aile Hek Derg. 2011; 15(2): 59-63
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale