ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Dergimizin yeni sayısı ve Ulusal Aile Hekimliği Kongresi hakkında [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 90-91 | DOI: 10.15511/tahd.19.00390

Dergimizin yeni sayısı ve Ulusal Aile Hekimliği Kongresi hakkında

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


About the new issue of our journal and National Family Medicine Congress

Serdar Öztora1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Editörler Kurulu Üyesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Edirne


Serdar Öztora. About the new issue of our journal and National Family Medicine Congress. Türk Aile Hek Derg. 2019; 23(3): 90-91
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale