ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yaşlılarda Fonksiyonel Kayıplara Yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 166-173

Yaşlılarda Fonksiyonel Kayıplara Yaklaşım

Serap Çifçili1, Pemra C. Ünalan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, fonksiyonel durum, maluliyet, günlük yaşam aktiviteleriproblem, bedensel problem

MANAGEMENT OF FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN THE ELDERLY

Serap Çifçili1, Pemra C. Ünalan2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Uzm. Dr.
2Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Elderly, functional status, disability, activities of daily living

Serap Çifçili, Pemra C. Ünalan. MANAGEMENT OF FUNCTIONAL IMPAIRMENT IN THE ELDERLY. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 166-173
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale