ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Su ile Bulaşması Muhtemel Enfeksiyon Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 111-116

Su ile Bulaşması Muhtemel Enfeksiyon Hastalıklarının Epidemiyolojisi ve Maliyet Analizi

Selma Çivi1, Kamile Marakoğlu2, Mehmet Bitirgen3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Su ile bulaşması muhtemel enfeksiyonlar, maliyet analizi, su

EPIDEMIOLOGY AND COST ANALYSIS OF DISEASES POSSIBLY TRANSMITTED THROUGH WATER

Selma Çivi1, Kamile Marakoğlu2, Mehmet Bitirgen3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Prof. Dr.

Keywords: Diseases possibly transmitted through water, cost analysis, water.

Selma Çivi, Kamile Marakoğlu, Mehmet Bitirgen. EPIDEMIOLOGY AND COST ANALYSIS OF DISEASES POSSIBLY TRANSMITTED THROUGH WATER. Türk Aile Hek Derg. 2006; 10(3): 111-116
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale