ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
BAKTERİYEL GASTROENTERİTLERDE DIŞKIDA LAKTOFERRİN DÜZEYLERİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 19-23

BAKTERİYEL GASTROENTERİTLERDE DIŞKIDA LAKTOFERRİN DÜZEYLERİ

Serdar Çifçili1, Ayça Vitrinel2, Pınar Topsever1, Emre Erişkon3, Asuman Kıral4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yard. Doç. Dr.
3İstanbul Beyoğlu Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Kliniği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Bakteriyel gastroenteritis, laktoferrin

STOOL LACTOFERRİN LEVELS IN BACTERIAL GASTROENTERITIS

Serdar Çifçili1, Ayça Vitrinel2, Pınar Topsever1, Emre Erişkon3, Asuman Kıral4
1Haydarpaşa Numune Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
2Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef Yard. Doç. Dr.
3İstanbul Beyoğlu Hastanesi, Aile Hekimliği Asistanı
4Haydarpaşa Numune Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Kliniği Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

Keywords: Bacterial gastroenteritis, lactoferrin

Serdar Çifçili, Ayça Vitrinel, Pınar Topsever, Emre Erişkon, Asuman Kıral. STOOL LACTOFERRİN LEVELS IN BACTERIAL GASTROENTERITIS. Türk Aile Hek Derg. 2000; 4(1): 19-23
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale