ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Yaşlılarda sık görülen deri hastalıkları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 72-82 | DOI: 10.2399/tahd.12.072

Yaşlılarda sık görülen deri hastalıkları

Adem Parlak1, Nehir Küçükuslu2, Ümit Aydoğan3
1Ağrı Asker Hastanesi Aile Hekimliği Servisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Ağrı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanlık Öğrencisi, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: Geriyatri, yaşlı, deri hastalıkları.

Common skin diseases of the elderly

Adem Parlak1, Nehir Küçükuslu2, Ümit Aydoğan3
1Ağrı Asker Hastanesi Aile Hekimliği Servisi, Aile Hekimliği Uzmanı, Ağrı.
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalı, Dermatoloji Uzmanlık Öğrencisi, Ankara
3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr., Ankara

Keywords: Geriatry, elderly, skin disease.

Adem Parlak, Nehir Küçükuslu, Ümit Aydoğan. Common skin diseases of the elderly. Türk Aile Hek Derg. 2012; 16(2): 72-82
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale