ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’ne doğru [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 49-49 | DOI: 10.15511/tahd.18.00249

17. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’ne doğru

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Towards the 17th National Family Medicine Congress

Esra Saatçı1
Türkiye Aile Hekimliği Dergisi Baş Editörü ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Prof. Dr., Adana


Esra Saatçı. Towards the 17th National Family Medicine Congress. Türk Aile Hek Derg. 2018; 22(2): 49-49
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale