ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
LARİNGOFARENGEAL REFLÜ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 12-17

LARİNGOFARENGEAL REFLÜ

Ferhan Öz1, Özcan Öztürk2, H.Murat Yener2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, KBBB Uzmanı, Doç. Dr.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, KBB Asistanı

Anahtar Kelimeler: Laringofarengeal reflü, ses bozuklukları, tedavi

LARINGOPHARYNGEAL REFLUX

Ferhan Öz1, Özcan Öztürk2, H.Murat Yener2
1İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, KBBB Uzmanı, Doç. Dr.
2İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Anabilim Dalı, KBB Asistanı

Keywords: Laryngopharyngeal reflux, voice disorders, treatment

Ferhan Öz, Özcan Öztürk, H.Murat Yener. LARINGOPHARYNGEAL REFLUX. Türk Aile Hek Derg. 2001; 5(4): 12-17
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale