ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Tüberküloz: Güncel Epidemiyoloji ve Hastalık Yönetimi [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 33-42

Tüberküloz: Güncel Epidemiyoloji ve Hastalık Yönetimi

İsmail Hamdi Kara1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Tüberküloz, mycobacterium tuberculosis, epidemiyoloji.

TUBERCULOSIS: CURRENT EPIDEMIOLOGY AND DISEASE MANAGEMENT

İsmail Hamdi Kara1
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Tuberculosis, mycobacterium tuberculosis, epidemiology.

İsmail Hamdi Kara. TUBERCULOSIS: CURRENT EPIDEMIOLOGY AND DISEASE MANAGEMENT. Türk Aile Hek Derg. 2007; 11(1): 33-42
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale