ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
AİLE DİNAMİKLERİ* [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 181-186

AİLE DİNAMİKLERİ*

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Aile dinamikleri, hasta-hekim ilişkisi, aile hekimliği.

FAMILY DYNAMICS

Okay Başak1
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.

Keywords: Family dynamics, patient-physician relationship, family practice

Okay Başak. FAMILY DYNAMICS. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(3): 181-186
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale