ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
AİLE HEKİMLİĞİNE ZEMİN HAZIRLAYAN KOŞULLAR [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 105-108

AİLE HEKİMLİĞİNE ZEMİN HAZIRLAYAN KOŞULLAR

Haluk Çağlayaner1
MEF Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Hekimlik, aile hekimliği, birinci basamak sağlık hizmetleri, Türkiye

CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY PRACTICE

Haluk Çağlayaner1
MEF Okulları, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Medicine, family practice, primary level health care Turkey

Haluk Çağlayaner. CONDITIONS CONTRIBUTING TO THE DEVELOPMENT OF FAMILY PRACTICE. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(2): 105-108
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale