ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
ÜRİNER ŞİKAYETİ OLMAYAN GEBELERİN ÜRİNER ENFEKSİYON YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 34-36

ÜRİNER ŞİKAYETİ OLMAYAN GEBELERİN ÜRİNER ENFEKSİYON YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Fatih Özcan1, Bilal Gümüş2, Zeynep Yoldaş3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Manisa Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Anahtar Kelimeler: Üriner sistem enfeksiyonu, gebelik, bakteriüri

EVALUATION OF ASYMPTOMATIC PREGNANT WOMEN FOR URINARY TRACT INFECTIONS

Fatih Özcan1, Bilal Gümüş2, Zeynep Yoldaş3
1Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı, Üroloji Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
3Manisa Doğumevi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

Keywords: Urinary tract infection, pregnancy, bacteriuria

Fatih Özcan, Bilal Gümüş, Zeynep Yoldaş. EVALUATION OF ASYMPTOMATIC PREGNANT WOMEN FOR URINARY TRACT INFECTIONS. Türk Aile Hek Derg. 1997; 1(1): 34-36
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale