ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Akut Otitis Media'lı Hastaya Yaklaşım [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 77-83

Akut Otitis Media'lı Hastaya Yaklaşım

Kenan Topal1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı, Biyokimya Doktoru.

Anahtar Kelimeler: Otitis media, ampirik tedavi, efüzyon

APPROACH TO THE PATIENT WITH ACUTE OTITIS MEDIA

Kenan Topal1
Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Asistanı, Biyokimya Doktoru.

Keywords: Otitis media, empirical treatment, effusion

Kenan Topal. APPROACH TO THE PATIENT WITH ACUTE OTITIS MEDIA. Türk Aile Hek Derg. 2003; 7(2): 77-83
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale