ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Sigara İçme Davranışında Cinsiyet Farkı ve Nikotinin Temel Etki Mekanizmaları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 177-182

Sigara İçme Davranışında Cinsiyet Farkı ve Nikotinin Temel Etki Mekanizmaları

Y. Hakan Doğan1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Anahtar Kelimeler: Sigara, nikotin, cinsiyet, dopamin, replasman

SEX DIFFERENCE IN SMOKING BEHAVIOR AND THE BASIC MECHANISM OF THE NICOTINE EFFECTS

Y. Hakan Doğan1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fizyoloji Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı.

Keywords: Smoking, nicotine, gender, dopamine, replace-ment

Y. Hakan Doğan. SEX DIFFERENCE IN SMOKING BEHAVIOR AND THE BASIC MECHANISM OF THE NICOTINE EFFECTS. Türk Aile Hek Derg. 2004; 8(4): 177-182
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale