ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Etkileyen Faktörler [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 123-127

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Sigara Kullanımı ve Etkileyen Faktörler

Ruhuşen Kutlu1, Kamile Marakoğlu2, Selma Çivi3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı,Prof. Dr.

Anahtar Kelimeler: Sigara bağımlılığı, üniversite öğrencisi, yakın arkadaş çevresi

THE PREVALENCE AND AFFECTING FACTORS OF SMOKING AMONG THE STUDENTS AT BEYŞEHİR VOCATIONAL COLLEGE OF SELÇUK UNIVERSITY IN KONYA, TURKEY

Ruhuşen Kutlu1, Kamile Marakoğlu2, Selma Çivi3
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Yard. Doç. Dr.
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Uzm. Dr
3Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Halk Sağlığı Uzmanı,Prof. Dr.

Keywords: Cigarette addiction, university students, close friend

Ruhuşen Kutlu, Kamile Marakoğlu, Selma Çivi. THE PREVALENCE AND AFFECTING FACTORS OF SMOKING AMONG THE STUDENTS AT BEYŞEHİR VOCATIONAL COLLEGE OF SELÇUK UNIVERSITY IN KONYA, TURKEY. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(3): 123-127
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale