ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Nevşehir Sulusaray’da hepatit C prevalansı ve olası risk faktörleri [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 81-86 | DOI: 10.2399/tahd.09.081

Nevşehir Sulusaray’da hepatit C prevalansı ve olası risk faktörleri

Mevlüt Başkol1, Mümtaz Mazıcıoğlu2, Ahmet Öztürk3, Ali Zaimoğlu2, Ömer Özbakır1, Mehmet Yücesoy1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı, Dr., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr., Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatitik Anabilim Dalı, Biyoistatitik Uzmanı, Dr., Kayseri

Anahtar Kelimeler: HCV, prevalans, Orta Anadolu.

Prevelance of hepatitis C virus infection and possible risk factors in Sulusaray, Nevşehir

Mevlüt Başkol1, Mümtaz Mazıcıoğlu2, Ahmet Öztürk3, Ali Zaimoğlu2, Ömer Özbakır1, Mehmet Yücesoy1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Uzmanı, Dr., Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı, Dr., Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatitik Anabilim Dalı, Biyoistatitik Uzmanı, Dr., Kayseri

Keywords: HCV, prevalence, Central Anatolia.

Mevlüt Başkol, Mümtaz Mazıcıoğlu, Ahmet Öztürk, Ali Zaimoğlu, Ömer Özbakır, Mehmet Yücesoy. Prevelance of hepatitis C virus infection and possible risk factors in Sulusaray, Nevşehir. Türk Aile Hek Derg. 2009; 13(2): 81-86
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale