ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
Bir Grup Dağcıda Kişilik Profilinin Araştıtılması [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 61-64

Bir Grup Dağcıda Kişilik Profilinin Araştıtılması

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1, A. Saffet Gönül2, B. Füsun Koçak3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı,Yard.Doç.Dr.
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı,Dr.

Anahtar Kelimeler: MMPI, yüksek irtifa, kişilik profili, dağcılar.

INVESTIGATION OF PERSONALITY PROFILES IN A GROUP OF MOUNTAINEERS

M. Mümtaz Mazıcıoğlu1, A. Saffet Gönül2, B. Füsun Koçak3
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Aile Hekimliği Uzmanı,Yard.Doç.Dr.
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı,Yard.Doç.Dr.
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı,Dr.

Keywords: MMPI, high altitude, personality profile, moutaineers

M. Mümtaz Mazıcıoğlu, A. Saffet Gönül, B. Füsun Koçak. INVESTIGATION OF PERSONALITY PROFILES IN A GROUP OF MOUNTAINEERS. Türk Aile Hek Derg. 2005; 9(2): 61-64
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale