ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
ABDOMİNAL CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANKSİYETE VE DEPRESYON [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 169-173

ABDOMİNAL CERRAHİ GİRİŞİMLERDE ANKSİYETE VE DEPRESYON

Tuncay Müge Alvur Filiz1, Nesrin Dilbaz2
1İzmit Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Anahtar Kelimeler: Anksiyete, depresyon, batın cerrahisi, durumluk kaygı

ANXIETY AND DEPRESSION IN ABDOMINAL SURGICAL INTERVENTIONS

Tuncay Müge Alvur Filiz1, Nesrin Dilbaz2
1İzmit Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezi, Aile Hekimliği Uzmanı.
2Ankara Numune Hastanesi Psikiyatri Kliniği, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Doç. Dr.

Keywords: Anxiety, depression, abdominal surgery, trait anxiety

Tuncay Müge Alvur Filiz, Nesrin Dilbaz. ANXIETY AND DEPRESSION IN ABDOMINAL SURGICAL INTERVENTIONS. Türk Aile Hek Derg. 1998; 2(4): 169-173
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale