ISSN 1303-6637 | e-ISSN 1308-531X
Turkish Journal of Family Practice
El enfeksiyonları [Türk Aile Hek Derg]
Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 177-184 | DOI: 10.2399/tahd.08.177

El enfeksiyonları

Mahmut Kömürcü1, Mustafa Kürklü2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Ankara

Anahtar Kelimeler: El, enfeksiyon, tedavi.

Hand infections

Mahmut Kömürcü1, Mustafa Kürklü2
1Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Doç. Dr., Ankara
2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı, Yard. Doç. Dr., Ankara

Keywords: Hand, infection, treatment.

Mahmut Kömürcü, Mustafa Kürklü. Hand infections. Türk Aile Hek Derg. 2008; 12(4): 177-184
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale